This is one of the most effective and cost-saving drying methods for industrial applications.

 

Contact E-MART for free consultation:
☎️ 0898.864.118 – Ms Trang
☎️ 0899.894.118 – Ms Nhung
Warehouse Address: No. 81, Xuan Thoi 22, My Hue 4 Hamlet, Xuan Thoi Dong Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City.

Installing a drying room with a temperature of up to 200ºC using infrared lamps requires careful consideration and adherence to safety procedures. Below are some basic steps for installing a 200ºC drying room with infrared lamps:

1.Determine Requirements: First, you need to determine the size and scale of the drying room to ensure it is suitable for your product and manufacturing process. Determine the required temperature (200ºC in this case) and the optimal drying time for your product.

2.Choose Infrared Lamps: Select infrared lamps that are suitable for the room’s size and your drying needs. This includes the wattage of the lamps, the number of lamps required, and their placement in the room.

3.Design the Drying Room: Design the drying room to have good insulation to maintain a stable temperature and prevent heat loss. Install a system of fans and ventilation to ensure even heat distribution in the drying room.
Ensure safety in the drying room by installing safety doors, high-temperature alarms, and other protective measures.

4.Install Infrared Lamps: Install the infrared lamps according to the predefined design, making sure they are placed in appropriate positions to achieve even temperatures on the product’s surface. Ensure a stable and safe power supply for the infrared lamps.

5.Inspection and Calibration: Before use, thoroughly check the system to ensure that temperature and processes are functioning correctly. Calibrate the infrared lamps to ensure they operate reliably and consistently. Ensure that your staff knows how to use the drying room and follows safety guidelines.

E-Mart Co., Ltd specializes in providing drying solutions, designing, constructing, installing, and maintaining drying systems, ovens, freezing cabinets, industrial drying machines, and supplying drying equipment and infrared lamps for industrial use in Vietnam. E-Mart aims to offer the best applications in the field of drying, continually researching and developing technically optimal, cost-effective solutions and providing the most suitable solutions for businesses. E-Mart always prioritizes customer satisfaction and considers the success of customers as the success of the company.
Please contact E-Mart for a free consultation.

 

 

 

 

                  

 

 

Lắp đặt một phòng sấy với nhiệt độ lên đến 200ºC bằng đèn sấy hồng ngoại đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ các quy trình an toàn. Dưới đây là một số bước cơ bản để lắp đặt phòng sấy 200ºC bằng đèn sấy hồng ngoại:

Xác định yêu cầu: Đầu tiên, bạn cần xác định kích thước và quy mô của phòng sấy cần thiết để đảm bảo nó phù hợp với sản phẩm và quy trình sản xuất của bạn. Xác định nhiệt độ cần thiết (200ºC trong trường hợp này) và thời gian sấy tối ưu cho sản phẩm của bạn.

Chọn đèn sấy hồng ngoại: Lựa chọn đèn sấy hồng ngoại phù hợp với diện tích phòng và nhu cầu sấy khô của bạn. Điều này bao gồm cả công suất của đèn sấy, số lượng đèn cần thiết và vị trí đặt chúng trong phòng.

Thiết kế phòng sấy: Thiết kế phòng sấy sao cho có khả năng cách nhiệt tốt để duy trì nhiệt độ ổn định và tránh mất nhiệt. Lắp đặt hệ thống quạt và thông gió để đảm bảo phân phối nhiệt đều trong phòng sấy. Đảm bảo an toàn trong phòng sấy bằng cách cài đặt cửa an toàn, cảnh báo nhiệt độ quá cao, và các biện pháp bảo vệ khác.

Lắp đặt đèn sấy hồng ngoại: Lắp đặt đèn sấy hồng ngoại theo thiết kế đã xác định, đảm bảo chúng được đặt ở vị trí phù hợp để tạo ra nhiệt độ đồng đều trên bề mặt sản phẩm. Đảm bảo điện năng cung cấp cho đèn sấy hồng ngoại đủ ổn định và an toàn.

Kiểm tra và hiệu chuẩn: Trước khi sử dụng, kiểm tra kỹ hệ thống để đảm bảo nhiệt độ và quy trình hoạt động đúng cách. Hiệu chuẩn đèn sấy hồng ngoại để đảm bảo chúng hoạt động ổn định và đáng tin cậy. Đảm bảo rằng nhân viên biết cách sử dụng phòng sấy và tuân thủ các quy tắc an toàn. 

Công ty TNHH E-MART chuyên tư vấn giải pháp sấy, thiết kế – thi công – lắp đặt – bảo trì hệ thống sấy, lò sấy, tủ rã đông, máy sấy công nghiệp và cung cấp thiết bị linh kiện sấy, đèn sấy hồng ngoại dùng trong công nghiệp tại Việt Nam. E-MART mong muốn được đem đến cho khách hàng những ứng dụng tốt nhất trong lĩnh vực sấy, luôn luôn nghiên cứu và phát triển những giải pháp tối ưu về mặt kỹ thuật, hợp lý về chi phí, dễ dàng làm chủ công nghệ và mang lại giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp
E-MART luôn hướng về khách hàng với phương châm luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, xem sự thành công của khách hàng chính là sự thành công của công ty.
Liên hệ E-Mart để được tư vấn miễn phí nhé khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *