LINH KIỆN VI SÓNG CÔNG NGHIỆP – HÀNG SẴN TẠI KHO

LINH KIỆN VI SÓNG CÔNG NGHIỆP – HÀNG SẴN TẠI KHO Để biết thêm thông

Hệ thống sấy khô bò bằng công nghệ vi sóng

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ sấy khô, E-MART hợp tác

Hệ thống sấy gia nhiệt vi sóng – bán chân không

Hệ thống sấy khô thực phẩm với công nghệ gia nhiệt vi sóng - bán