Đặc sản sấy

  • Trang chủ
  • Khử trùng thực phẩm bún, phở, bánh tráng bằng vi sóng
Khử trùng thực phẩm bún, phở, bánh tráng bằng vi sóng

Khử trùng thực phẩm bún, phở, bánh tráng bằng vi sóng

Vi sóng được biết đén khả năng khử trùng thực phẩm, ngoài việc khử trùng vi sóng còn sấy khô được các loại phở gói, bánh tráng,.. Công nghệ vi sóng được áp dụng rộng rãi trong khâu chế biến khử trùng thực phẩm. Hình ảnh E-MART nghiên cứu và phát triển áp dụng thực tiễn.

khu-trung-thuc-pham-bun-pho-banh-trang-bang-vi-song

 

khu-trung-thuc-pham-bun-pho-banh-trang-bang-vi-song

 

khu-trung-thuc-pham-bun-pho-banh-trang-bang-vi-song

 

khu-trung-thuc-pham-bun-pho-banh-trang-bang-vi-song

 

 

khu-trung-thuc-pham-bun-pho-banh-trang-bang-vi-song

 

khu-trung-thuc-pham-bun-pho-banh-trang-bang-vi-song