Dự án

Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện

Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện

Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện 380v là dự án mà chúng tôi hợp tác phát triển cùng tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí Petro Drilling...

Xem thêm