Dự án

Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện
  • Tên dự án: Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện
  • Hạng mục dự án: Công nghệ bán chân không
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)
  • Địa điểm triển khai: Cảng Hạ Lưu PTSC, Số 65A Đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
  • Thời gian hoàn thành: 12/2020

Thông tin dự án

du-an-dau-khi-petrovietnam-01

du-an-dau-khi-petrovietnam-03

du-an-dau-khi-petrovietnam-04

du-an-dau-khi-petrovietnam-05

du-an-dau-khi-petrovietnam-07

du-an-dau-khi-petrovietnam-09

du-an-dau-khi-petrovietnam-10

du-an-dau-khi-petrovietnam-11

du-an-dau-khi-petrovietnam-12

du-an-dau-khi-petrovietnam-13

du-an-dau-khi-petrovietnam-14

du-an-dau-khi-petrovietnam-15