Sản phẩm

  • Trang chủ
  • Bộ điều chỉnh nhiệt độ thủ công
Bộ điều chỉnh nhiệt độ thủ công

Bộ điều chỉnh nhiệt độ thủ công

Bộ điều chỉnh nhiệt độ thủ công là sản phẩm được E-MART tích hợp nhằm giúp điều chỉnh công suất hoạt động của các bóng đèn sấy hồng ngoại. Bộ điều khiển này sẽ khiến nhiệt độ tỏa ra của đèn được điểu chỉnh bằng núm vặn thông qua Relay bán dẫn...

Bộ điều chỉnh nhiệt độ thủ công là sản phẩm được E-MART tích hợp nhằm giúp điều chỉnh công suất hoạt động của các bóng đèn sấy hồng ngoại. Việc này sẽ khiến độ sáng của bóng tùy thuộc vào núm chỉnh.

Đây là bộ điều chỉnh thủ công sử dụng núm vặn để tăng giảm công suất của đèn sấy hồng ngoại. Bộ điều chỉnh còn có công tắc on/off dễ sử dụng.

Số lượng đèn điều khiển phụ thuộc vào công suất của đèn và Ampe của Relay bán dẫn.

Bộ điều chỉnh thủ công