Đèn đôi hồng ngoại 1/2 vàng

Đèn đôi hồng ngoại 1/2 vàng công suất 2500W chuyên sấy công nghiệp yêu cầu nhiệt độ cao Đèn đôi hồng ngoại được áp dụng sấy nhựa mềm nhựa, sấy mica, nhiệt độ từ tim đèn có thể lên tới 450ºC. Chuyên dùng sấy mềm nhựa, sấy mica, sấy nhiệt yêu cầu nhiệt nhanh và cao. Đèn sử dụng công suất lớn, được các cỡ sở doanh nghiệp kinh doanh áp dụng trong uốn nhựa, tạo mẫu,..