Sản phẩm

  • Trang chủ
  • Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt gió
Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt gió

Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt gió

Linh kiện vi sóng công nghiệp - Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt gió (Air Cooling Magnetron 2M246-15Tag)

Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt gió (Air Cooling Magnetron 2M246-15TAG)

  • Model: 2M246-15tag

  • Chất liệu: Nhôm

  • Tần số: 2460MHz

  • Điện áp dây tóc: 3,15V

  • Trọng lượng: 0,9kg

  • Kích thước sơ bộ: 93,2x127x133mm

Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt gió