Sản phẩm

  • Trang chủ
  • Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt nước
Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt nước

Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt nước

Linh kiện vi sóng công nghiệp - Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt nước (Water Cooling Magnetron 2M246-03TAG)

Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt nước (Water Cooling Magnetron 2M246-03TAG)

  • Model: 2M246-03tag

  • Chất liệu: Nhôm

  • Tần số: 2460MHz

  • Điện áp dây tóc: 3,15V

  • Trọng lượng: 0,9kg

  • Kích thước sơ bộ: 93,2x127x133mm

Đèn magnetron vi sóng giải nhiệt nước den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc

 

den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc

 

den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc

 

den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc

 

den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc

 

den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc

 

den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc

 

den-magnetron-vi-song-giai-nhiet-nuoc