Sản phẩm

Đi-ốt vi sóng cao áp 20kV-2A

Đi-ốt vi sóng cao áp 20kV-2A