Sản phẩm

Đi-ốt vi sóng cao áp 2DL 25kV-2A

Đi-ốt vi sóng cao áp 2DL 25kV-2A