Sản phẩm

  • Trang chủ
  • Hộp đèn sấy sơn - hộp đèn sấy hồng ngoại
Hộp đèn sấy sơn - hộp đèn sấy hồng ngoại

Hộp đèn sấy sơn - hộp đèn sấy hồng ngoại

Hộp đèn sấy sơn hay hộp đèn sấy hồng ngoại được chuyên dụng cho các loại bóng đèn sấy hồng ngoại, ưu điểm chịu nhiệt tốt giữa nhiệt độ có thể dùng để treo,... hộp đèn có cửa thuận tiện, đèn bên trong tránh va chạm hư hại đèn sấy.

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son

 

hop-den-say-son