Sản phẩm

Kẹp đèn sấy hồng ngoại

Kẹp đèn sấy hồng ngoại

Kẹp đèn inox chuyên dùng cố định các loại đèn sấy hồng ngoại sử dụng trong công nghiệp.

kep-den-say-hong-ngoai

 

kep-den-say-hong-ngoai

 

kep-den-say-hong-ngoai

 

kep-den-say-hong-ngoai

 

kep-den-say-hong-ngoai

 

kep-den-say-hong-ngoai

 

kep-den-say-hong-ngoai