Sản phẩm

Máng đèn đôi inox

Máng đèn đôi inox

Máng đèn đôi inox lắp đèn sấy hồng ngoại, máng đèn giúp cố định và phán chiếu ánh sáng hồng ngoại để gia nhiệt đèn. Ngoài ra còn có thể bảo về đèn sấy