Sản phẩm

Ống dẫn sóng nhôm

Ống dẫn sóng nhôm

Linh kiện vi sóng công nghiệp - Ống dẫn sóng vi sóng bằng nhôm (Aluminum Microwave waveguide)

Ống dẫn sóng vi sóng bằng nhôm

  • Kích thước: 160mm x 105mm x 5mm
  • Khoảng cách của 3 lỗ: 96mm
  • Khoảng cách của 2 lỗ: 48mm
  • Đường kính lỗ: 7mm
  • Trọng lượng: 500gr

Ống dẫn sóng nhôm