Tủ sấy bán chân không

Tủ sấy bán chân không – Hệ thống tách ẩm gia nhiệt bán chân không được sử dụng nhiều trong ứng dụng của lĩnh vực sấy nông nghiệp và công nghiệp. Đây là hệ thống sấy với nhiệt độ ổn định, điều chỉnh linh động từ dãi nhiệt độ 4°C – 80°C hoặc cao hơn tuỳ thiết kế đặc biệt.