Tụ vi sóng cao áp

E-MART với phương châm “Plug and play” đơn giản hoá, dễ sử dụng và hoạt động bền vững. Đối với tụ vi sóng áp cao 2500V 1.10uf, 6 đầu cực của nó liên quan đến ít điện phân cực (Cathode) hơn, chúng được kết nối với dây tóc của Magnetron, dây điện áp cao của máy biến áp, dây tóc của máy biến áp, đèn lưỡng cực điện áp cao một cách riêng biệt.