Bóng sấy hồng ngoại thường được sử dụng trong giải pháp sấy công nghiệp

Bóng sấy hồng ngoại có thể sấy khô bề mặt các vật liệu khác nhau

ĐÈN SẤY DÙNG ĐỂ BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ SƠN XE Ô TÔ

ĐÈN SẤY DÙNG ĐỂ BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ SƠN XE Ô TÔ   Vui lòng